Mega Centrum Rozwoju oferujemy profesjonalne kursy i szkolenia

Blacharz - dekarz

Czytaj więcej

Oferowany program szkolenia przygotowuje do pracy w zawodzie blacharz - dekarz, zakłada, że uczestnik szkolenia będzie potrafił wykonać prace związane z tematem szkolenia.

image01

Brukarz

Czytaj więcej

Program szkolenia przygotowuje do pracy w zawodzie brukarz i kamieniarz

image01

Kucharz

Czytaj więcej

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności zawodowych w zawodzie kucharz.

image01

Kowalstwo Artystyczne

Czytaj więcej

Celem szkolenia jest uzyskanie umiejętności wykonywania wyrobu według własnego projektu lub projektu klienta. Poznanie podstawowych metod obróbki metali wykonywanych ręcznie lub za pomocą urządzeń mechanicznych

image01

Ogłoszenie nr 01/MEGA/I/2018

Czytaj więcej

image01

Staże i praktyki zawodowe.

Projekt systemowy „Mam zawód – mam pracę w regionie” Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL 2007-2013

IP – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Beneficjent: Miasto Bytom

Zadanie obejmuje 9 części:

Staż/praktyka fryzjerska – część 1

Uczestnicy: 20 uczniów Zespołu Szkół Usługowo Rzemieślniczych w Bytomiu, 41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 10
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: Salon Fryzjerski, 41-902 Bytom, ul. Pułaskiego 33

Kontakt z koordynatorem: 606-136-197

Staż/praktyka samochodowa – część 2

Uczestnicy: 25 uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych w Bytomiu, 41-902 Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 1 i Zespołu Szkół Usługowo Rzemieślniczych w Bytomiu, 41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 10
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: Firmy z branży motoryzacyjnej z terenu województwa śląskiego.

Kontakt z koordynatorem: 609-832-928

Staż/praktyka informatyczna – część 3

Uczestnicy: 19 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu, 41-907 Bytom, ul. Modrzewskiego 5
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: firmy informatyczne z terenu województwa śląskiego

Kontakt z koordynatorem: 609 -832-928

Staż/praktyka mechaniczna/mechatroniczna - część 4

Uczestnicy: 21 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu, 41-907 Bytom, ul. Modrzewskiego 5
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: zakłady produkcyjnez terenu województwa śląskiego

Kontakt z koordynatorem: 609 -832-928

Staż/praktyka lotnicza– część 5

Uczestnicy: 15 uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych w Bytomiu, 41-902 Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 1
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: Aeroklub Śląski w Katowicach 40-271 Katowice, Lotnisko Muchowiec

Kontakt z koordynatorem: 606-136-197

Staż/praktyka gastronomiczna – część 6

Uczestnicy: 18 uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Bytomiu, ul. Józefczaka 26
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: placówki gastronomiczne na terenie województwa śląskiego.

Kontakt z koordynatorem: 609 -832-928

Staż/praktyka hotelarska - część 7

Uczestnicy: 26 uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 30, Hotel Pałac Kawalera

Kontakt z koordynatorem: 609-832-928

Staż/praktyka handlowa – część 8

Uczestnicy: 37 uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Bytomiu, ul. Józefczaka 26
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: placówki handlowe na terenie województwa śląskiego.

Kontakt z koordynatorem: 609 -832-928

Staż/praktyka ogrodnicza – część 9

Uczestnicy: 28 uczniów Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: Centrum Ogrodniczo – Szkółkarskie KODAN, 41-902 Bytom, ul. Witczaka 14

Kontakt z koordynatorem: 512-612-925