Mega Centrum Rozwoju oferujemy profesjonalne kursy i szkolenia

WARSZTATY DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Czytaj więcej

image01

Ślusarz

Czytaj więcej

Celem szkolenia jest uzyskanie umiejętności wykonywania różnych przedmiotów użytecznych, robót montażowych, naprawa sprzętu, maszyn i urządzeń.

image01

Krawiec

Czytaj więcej

Program zakłada, że uczestnik szkolenia będzie znał zasady konstrukcji i modelowania odzieży, będzie umiał uszyć odzież tekstylną. Uczestnik będzie potrafił dobrać model odzieży do odpowiedniego typu sylwetki, narysować fason, skonstruować i modelować formy odzieży oraz uszyć odzież.

image01

Cukiernik

Czytaj więcej

Wykonywanie czynności produkcyjno-technologicznych związanych z wypiekami ciast i ciastek o różnych gramaturach i kształtach, przekładanych nadzieniami oraz obciąganych różnego rodzaju polewami, przy użyciu specjalnych maszyn i urządzeń oraz sprzętu.

image01

Ogłoszenie nr 03/MEGA/V/2018

Czytaj więcej

image01

Staże i praktyki zawodowe.

Projekt systemowy „Mam zawód – mam pracę w regionie” Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL 2007-2013

IP – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Beneficjent: Miasto Bytom

Zadanie obejmuje 9 części:

Staż/praktyka fryzjerska – część 1

Uczestnicy: 20 uczniów Zespołu Szkół Usługowo Rzemieślniczych w Bytomiu, 41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 10
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: Salon Fryzjerski, 41-902 Bytom, ul. Pułaskiego 33

Kontakt z koordynatorem: 606-136-197

Staż/praktyka samochodowa – część 2

Uczestnicy: 25 uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych w Bytomiu, 41-902 Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 1 i Zespołu Szkół Usługowo Rzemieślniczych w Bytomiu, 41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 10
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: Firmy z branży motoryzacyjnej z terenu województwa śląskiego.

Kontakt z koordynatorem: 609-832-928

Staż/praktyka informatyczna – część 3

Uczestnicy: 19 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu, 41-907 Bytom, ul. Modrzewskiego 5
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: firmy informatyczne z terenu województwa śląskiego

Kontakt z koordynatorem: 609 -832-928

Staż/praktyka mechaniczna/mechatroniczna - część 4

Uczestnicy: 21 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu, 41-907 Bytom, ul. Modrzewskiego 5
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: zakłady produkcyjnez terenu województwa śląskiego

Kontakt z koordynatorem: 609 -832-928

Staż/praktyka lotnicza– część 5

Uczestnicy: 15 uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych w Bytomiu, 41-902 Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 1
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: Aeroklub Śląski w Katowicach 40-271 Katowice, Lotnisko Muchowiec

Kontakt z koordynatorem: 606-136-197

Staż/praktyka gastronomiczna – część 6

Uczestnicy: 18 uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Bytomiu, ul. Józefczaka 26
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: placówki gastronomiczne na terenie województwa śląskiego.

Kontakt z koordynatorem: 609 -832-928

Staż/praktyka hotelarska - część 7

Uczestnicy: 26 uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 30, Hotel Pałac Kawalera

Kontakt z koordynatorem: 609-832-928

Staż/praktyka handlowa – część 8

Uczestnicy: 37 uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Bytomiu, ul. Józefczaka 26
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: placówki handlowe na terenie województwa śląskiego.

Kontakt z koordynatorem: 609 -832-928

Staż/praktyka ogrodnicza – część 9

Uczestnicy: 28 uczniów Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: Centrum Ogrodniczo – Szkółkarskie KODAN, 41-902 Bytom, ul. Witczaka 14

Kontakt z koordynatorem: 512-612-925