Mega Centrum Rozwoju oferujemy profesjonalne kursy i szkolenia

WARSZTATY DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Czytaj więcej

image01

Odnowa biologiczna z masażem I-go stopnia

Czytaj więcej

Przysposobienie do nauki zawodu poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności wykonywania masażu nabycie umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów dotyczących odnowy

image01

Elektromechanika i mechatronika samochodowa

Czytaj więcej

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania zawodu elektromechanika pojazdów samochodowych.

image01

Brukarz

Czytaj więcej

Program szkolenia przygotowuje do pracy w zawodzie brukarz i kamieniarz

image01

Artystyczne rękodzieło

Czytaj więcej

Kursy skierowane są do osób, które chciałyby rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe w zakresie rękodzieła artystycznego. Uczestnicy kursów zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu różnych techniki plastycznych i rękodzielniczych.

image01

Staże i praktyki zawodowe.

Projekt systemowy „Mam zawód – mam pracę w regionie” Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL 2007-2013

IP – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Beneficjent: Miasto Bytom

Zadanie obejmuje 9 części:

Staż/praktyka fryzjerska – część 1

Uczestnicy: 20 uczniów Zespołu Szkół Usługowo Rzemieślniczych w Bytomiu, 41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 10
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: Salon Fryzjerski, 41-902 Bytom, ul. Pułaskiego 33

Kontakt z koordynatorem: 606-136-197

Staż/praktyka samochodowa – część 2

Uczestnicy: 25 uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych w Bytomiu, 41-902 Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 1 i Zespołu Szkół Usługowo Rzemieślniczych w Bytomiu, 41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 10
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: Firmy z branży motoryzacyjnej z terenu województwa śląskiego.

Kontakt z koordynatorem: 609-832-928

Staż/praktyka informatyczna – część 3

Uczestnicy: 19 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu, 41-907 Bytom, ul. Modrzewskiego 5
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: firmy informatyczne z terenu województwa śląskiego

Kontakt z koordynatorem: 609 -832-928

Staż/praktyka mechaniczna/mechatroniczna - część 4

Uczestnicy: 21 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu, 41-907 Bytom, ul. Modrzewskiego 5
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: zakłady produkcyjnez terenu województwa śląskiego

Kontakt z koordynatorem: 609 -832-928

Staż/praktyka lotnicza– część 5

Uczestnicy: 15 uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych w Bytomiu, 41-902 Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 1
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: Aeroklub Śląski w Katowicach 40-271 Katowice, Lotnisko Muchowiec

Kontakt z koordynatorem: 606-136-197

Staż/praktyka gastronomiczna – część 6

Uczestnicy: 18 uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Bytomiu, ul. Józefczaka 26
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: placówki gastronomiczne na terenie województwa śląskiego.

Kontakt z koordynatorem: 609 -832-928

Staż/praktyka hotelarska - część 7

Uczestnicy: 26 uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 30, Hotel Pałac Kawalera

Kontakt z koordynatorem: 609-832-928

Staż/praktyka handlowa – część 8

Uczestnicy: 37 uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Bytomiu, ul. Józefczaka 26
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: placówki handlowe na terenie województwa śląskiego.

Kontakt z koordynatorem: 609 -832-928

Staż/praktyka ogrodnicza – część 9

Uczestnicy: 28 uczniów Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10
Liczba godzin: 32
Miejsce realizacji: Centrum Ogrodniczo – Szkółkarskie KODAN, 41-902 Bytom, ul. Witczaka 14

Kontakt z koordynatorem: 512-612-925